Majvor Massa Eriksson

 

Hon är uppvuxen i en renskötarfamilj i Gällivare skogssameby. Mycket av hennes uppväxt präglades av ”naturens villkor” och kantades av många tragedier. I familjen fanns 11 barn. Men av dessa dog 5 i späd ålder. Familjen hade inte råd med gravstenar till syskonen. Tillsammans med mamma och pappa, som snickrade kistorna, fick hon klä kistorna till sina avlidna syskon.
Som sjuåring fick hon flytta till skolhemmet i den lilla byn Gunnarsbyn. Samiska var då det enda språk hon kunde och på skolhemmet förbjöds hon att tala samiska.

 

Redan i tidig ålder bestämde hon sig för att hon ville arbeta med barn. Hon började arbeta hos den legedariske Gustav Jonsson på Barnbyn Skå. Som vuxen utbildade hon sig till psykoterapeut och har bland annat varit med och byggt upp barn- och ungdomspsykiatrin i Boden.

 

Idag: Är hon 75 år och bor i Helsingborg.
Familj: En son som bor i Boden och en dotter som bor i Ljungbyhed. Hon har sex barnbarn och två barnbarnsbarn.

Brinner för: Barn och vuxna som far illa. Är engagerad i Brottsofferjouren och Röda Korset. Genom olika nätverk arbetar hon också med att förebygga ohälsa bland det samiska folket. Hon är aktiv i Sveriges sydligaste sameförening, Samer i Syd.

Hobby: Att skriva och påverka samhället: Att se samhället från ett barnperspektiv.

Gillar att läsa: Mestadels svensk litteratur, deckare, biografier, memoarer och historiska böcker.
Lyssnar på: Gärna samisk musik, folkmusik, balader och klassiskt.

Föreningsliv: Engagerad i föreningen Samer i Syd där hon varit ordförande i 5 år och har nu lämnat över klubban till yngre förmåga.

Vid årsmötet 2012 utnämndes Majvor till föreningens första hedersmedlem.

 

Samer: Samer – ett folk i fyra länder. ”Sápmi” eller på svenska ”Sameland” sträcker sig över fyra länder, Sverige, Norge, Finland och Ryssland. Den svenska delen av Sápmi sträcker sig över
ca 35 % av Sveriges yta. Språket är samiska och i Sverige finns tre huvuddialekter, nordsamiska, lulesamiska och sydsamiska.
Sápmi har en egen flagga och firar Samefolkets dag den 6 februari. De huvudsakliga näringarna är renskötsel, duodji (slöjd), jakt, fiske, musik, mat och turism.
Politiskt styre – Sámediggi (Sametinget) är både en statlig myndighet och ett folkvalt samiskt parlament med val vart fjärde år.

 

Háledit Consulting © 2011 • • info@haledit.se

www.majvormassaeriksson.se